سخنرانی لیدر اشکان وهابزاده در جشن میلیونر کلاب ۱۳۹۸

  • سعید بهادری
  • /
  • 1399/07/03 15:14:11
  • 2307 مشاهده


سخنرانی لیدر اشکان وهابزاده در جشن میلیونر کلاب ۱۳۹۸

فقط ۵ دقیقه کافی بود تا زندگی من تغییر کنه و من می خوام  در مورد این ۵ دقیقه برای شما صحبت کنم. در ادامه به زمان قبل از شروع این کار و مشکلاتی که با اون دسته و پنجه نرم می کردم تا اینکه یه جمله از آقای آرش کمالی شروع تغییر مسیر من بود.
یاد گرفتم که جای کسی تصمیم نگیرم و فکر نکنم و این رو بر عهده خودشون بزاریم.
 افراد بعد معرفی شدن ۳ حالت براشون پیش میاد
یا همکار میشید با هم
یا اینکه مصرف کننده محصولات شما می شوند
و یا پل ارتباطی شما با نفرات دیگر

در ادامه به داستان و سرگذشت افراد موفق این تجارت در دنیا می پرازدو