تیم هخامنش

شاید شما هم مثل بسیاری از افرادی که تازه با این تجارت آشنا می شوند، از همان ابتدا به فکر چگونه انجام دادن این کار هستید. در حالی که بی شک برای موفقیت در هر تجارتی، یادگیری اصول درست انجام آن از اهمیت حیاتی برخوردار است. این امر در مورد بازاررسانی شبکه ای نیز صادق است. ما در اینجا برای شما توصیه بهتری داریم. سیستم آموزشی MSA روشی فوق العاده برای انتقال تمام اطلاعاتیست که برای موفقیت در این تجارت نیاز دارید.

این روش شامل سه مرحله است

 ذهنیت (Mindset)

 مهارت (Skill)

 اقدام (Action).

ما به شما پیشنهاد می کنیم که ابتدا با این تجارت و اصول آن آشنا شوید و ذهنیت درستی نسبت به آن داشته باشید. سپس مهارتهای لازم برای انجام آن را کسب کنید و در مرحله بعد به انجام آن فکر کنید. این روش آموزشی که در جهت ایجاد تحولی بزرگ در زمینه آموزش بازاررسانی شبکه ای از سال ۱۳۹۵ در تیم هخامنش ارائه و به کار گرفته شد، نتیجه سالیان سال مطالعات و تجربیات موفق بوده که بارها و بارها امتحان خود را پس داده اند. از مزایای مهم این روش، سادگی و قابل انتقال بودن آن است. روشی که با ابزارهای کافی به راحتی از شخصی به شخص دیگر تکثیر می شود و به شما کمک می کند تا با پیاده سازی درست آن، سازمانی یکپارچه و یکدست داشته باشید که به صورت خودکار و در زمان عدم حضور شما نیز پرقدرت پیش برود.